Participace - hlasování

Podněty a návrhy občanů

Participace - hlasování

Příspěvekod PavelJeřábek » stř 21. čer 2017 0:49:21

Dobrý den.

K hlasování o projektech "participace" jsem všem zastupitelů dne 19.6. 2017 v 07:57 hod., zaslal níže uvedený text. Protože reakce zastupitelů, tedy i radních a organizátorů hlasování do této chvíle je nulová, e-mail, jako otevřený dávám na vědomí i veřejnosti.
Text je dlouhý a jsou přiloženy i texty tabulek, které se ale jako tabulky nezkopírovaly.
Podotýkám, že ve chvíli kdy píši tento příspěvek, tak 69 % hlasů v anketě je dáno projektům, o kterých organizátoři "participace" uvedli, že je nelze realizovat. Možná, že by to bylo dobré pro průzkum potřeb obyvatel, ale z mého pohledu je to špatné, protože tyto hlasy mohly být vloženy k realizovatelným projektů.

Pavel Jeřábek zastupitel
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Otevřený e-mail zastupitelům MMpB - o hlasování participace

Původní zpráva:
Datum: 19.06.2017 07:57
> Předmět: Otevřený e-mail zas
>
 
Vážené kolegyně a kolegové.
 
V minulých dnech, v rámci tzv.: "participace", bylo zahájeno veřejné hlasování o projektech, které občané do této akce zaslali.
 
Nicméně, přestože organizátorům participace je zřejmé, že některé podané projekty jsou z mnoha důvodů  nerealizovatelné (dle komentářů organizátorů na prezentaci 15.6.2017), tak tyto nerealizovatelné projekty v hlasování zůstaly.
 
Při pohledu na průběžné hlasování zjistíte, že zejména tyto v současné době nerealizovatelné projekty získávají nejvíce hlasů (viz přiložené tabulky). A ve své podstatě tyto hlasy v konečném vyhodnocení hlasování propadnou, protože tyto projekty nebude z dnes známých důvodů možné podpořit a realizovat. 
 
Domnívám se proto, že ponechat v hlasování projekty, o kterých je již známé, že v roce 2017 nemohou být realizované, je vůči občanům velmi neseriózní. A ve své podstatě to mnozí, kteří se hlasování zúčastní, mohou považovat za podraz radnice a zastupitelů, protože tak ztratili svůj hlas, který by jinak mohli dát jinému, proveditelnému projektu !!!
  
Pokud se podíváte na tabulku "Pohled na projekty participace ...", zjistíme, že prakticky všechny projekty které je možné realizovat, v součtu dosahují okolo 300 tisíc Kč, + jeden velký projekt, který je zaměřen na zpracování dokumentace pro opravu komunikace a stavby chodníků (toto téma známe všichni z našich zasedání). Jinými slovy - hlasování je v této chvíli prakticky zbytečné, pokud to nebudeme brát jako průzkum (anketu) veřejnosti.
   
Obracím se proto na Vás s tímto návrhem:
 
a) s omluvou veřejnosti zastavit současné hlasování,
 
b) z tabulky hlasování projektů vyjmout nerealizovatelné projekty s tím, že bude řádně zdůvodněno proč. A tyto projekty zařadit do aktivit zastupitelů, aby se hledalo jiné řešení, které by bylo alternativou projektů, které nelze realizovat (Ďolíky, retardér, Pivovárka, protihluková stěna, oprava Skalecké ulice, ....). Tedy projekty, které jsou na cizích, ne městských pozemcích, které jsou omezeny dlouhodobými smlouvami, či u kterých je již známo, že jejich realizace překročí 300.- tis Kč, atd. 
 
c) hlasy dané k nerealizovatelným projektům rovným dílem rozdělit mezi zbylé a nebo celé hlasování anulovat a vyhlásit nové.
 
d) v hlasování ponechat všechny zbylé projekty, které splnily všechny náležitosti zadání a je zřejmé, že je je možné v roce 2017 realizovat
 
e) nevyřazovat projekty, kde není uvedena cena (podmínka zadání), ale vyzvat autory projektu, aby cenu doplnil (osobně jsem v tabulce některé ceny doplnil dle svých zkušeností, abych získal orientační součet všech projektů, které jsou v roce 2017 realizovatelné).
 
 Varianta hlasování:
 
f) rozdělit projekty na realizovatelné a neproveditelné z dnes známých důvodů
 
g) přidal občanům hlasy, aby mohli hlasovat v obou kategorií projektů
 
 K celému mechanismu participace si dovolím několik nepříjemných postřehů, které vychází z mých více jak dvacetiletých zkušeností z různých grantových programů státu, obcí, nadací i podnikatelské sféry, zaměřené zejména pro spolky a občany:
 
S ohledem na tyto zkušenosti si dovolím konstatovat, že celá akce participace 2017 je poměrně zbrklá, nedomyšlená s hrubými organizačními chybami.
 
Výše uvedené považuji za velmi špatný přístup přípravného týmu pro participaci 2017 a koordinátorů této akce.
 
Projekt vůbec neměl být nazván participací, ale "Rozdělení dotací na projekty občanů." (pro spolky již programy máme) 
  
V této chvíli dle mě je podstatné, aby se ty nejhorší chyby napravily. 
 
 Přes poměrně má kritická slova, je potěšující, že předložené projekty mají poměrně široký záběr. Od aktivit pro děti, seniory až pro projekty na zlepšení veřejného prostranství, bezpečnosti občanů a zlepšení práce veřejné správy. jediné co mi schází a nebo jsem nepostřehl, tak je samostatný projekt určený zejména pro mládež 15 - 25 let. 
 
 
S pozdravem
 
Pavel Jeřábek

K e-mailu přiložené tabulky

Prosím o shovívavost - neumím vložit tabulku v exelu. Proto jsem vlastní tabulku upravil na dvě části. První je soupis projektů, které organizátoři prezentace projektů okomentovali jako neproveditelné + jsem přidal svoje postřehy, které vycházejí z práce zastupitele.

Druhá tabulka je soupis projektů, které jsou proveditelné s tím, že některé je možné realizovat v rámci běžného rozpočtu města - OSMI

[b]projekty, které byly zástupci města na prezentaci města hodnoceny jako neproveditelné
Nerealizovatelné (neproveditelné) - vychází z komentářů p. Digrina a p. Řehoře při veřejné prezentaci projektů 15.6. 2017

projekt cena v anketě na webu Mníšku odhad ceny vlastní důvody neproveditelnosti

1 [b]postavení retardéru na "Novoveské" pod Včelníkem
-neuvedena krajská silnice - uvedl pán. - Řehoř s Digrinem

2 projekce protihlukové stěny při dálnici D4 - neuvedena [i] návrh by měla být protihluková stěna jako je u ul. Jana Šťastného, tj. beton, nikoliv val. Zřízení protihlukové stěny by mělo dle p. Řehoře zajistit ŘSD jako vlastník.

5 cyklistická a in-line dráha na Pivovárce - asfalt, šířka 2,5 m délka 380 m 300 000,00 Kč [i]finančně náročný projekt - rozpočet nestačí (p. Digrin
)
Jeř. - projekt - "asfalt" v nivě, musí odsouhlasit MěÚ Černošice (zásah do VKP ze zákona), pokud se současná cesta nerozšíří o samostatnou in-line dráhu, hrozí střety bruslařů s chodci - větší nebezpečí úrazu

8 úprava povrchu ulice Skalecká od pošty k MKS (na mostu přes potok) neuvedena [i]oprava přesáhne možnosti dotační částky - uvedli pán. - Řehoř s Digrinem, dopravní stavba


10 přejmenování bezejmené ulice ve Stříbrné Lhotě - bez ceny přejmenování je bezplatné - realizuje ho MěÚ z rozpočtu - odhadnutá cena 2 cedule x 1.500,- Kč (pán. - Digrin, Řehoř)

13 zřízení stojanů na kola na náměstí a investice do oprav školního hřiště bez ceny p Řehoř - opravy hřiště se stejně budou provádět, jsou v rozpočtu provozu ZŠ
[i]]Jeř. Albert s MěÚ na náměstí připravuje projekt na změnu okolo prodejny v Nádražní ulici včetně změny stání pro nákupní košíky a má zde být i stojan na kola,


14 jezdíme v Ďolíkách na odrážedle/kole - 300 000,00 Kč pán. - . Řehoř a Digrin - kvůli splnění uvedených podmínek projektu na asanaci staré skládky, je toto možné až po roce 2020 nebo 2021. pozemku nelze povolit jízdu na kolech, apod.
[i]Jeř. - MěÚ objednal opravu oplocení Ďolíků včetně uzamykatelných vrat od rybníčku. Je tak zřejmé, že v současné době radnice o využití pozemků pro aktivity obyvatel neuvažuje.
projekty, které lze realizovat

projekt cena v anketě na webu Mníšku odhad ceny vlastní u projektů, kde v anketě cena není uvedena
3 dětská volnočasová cyklistická dráha u ulice Za Rybníky 20 000,00 Kč

4 pořízení a umístění florbalových mantinelů a branek na dětské hřiště U draka 59 730,00 Kč

6 ochrana obyvatel před nebezpečnými látkami - 40 000,00 Kč Jeř.- viděl jsem cenu na nástěnce

7 sousedské posezení v zeleni - 0,00 Kč 40 000,00 Kč [i] Jeř. - odhad - lze i méně

9 Rymaně - současná i zmizelá 50 000,00 Kč

11 projekt vpusť ve Stříbrné Lhotě 0,00 Kč 5 000,00 Kč [i] Jeř. - odhad Může financovat OSMI

12 dopravní zrcadlo ve Stříbrné Lhotě [/b ] 0,00 Kč 10 000,00 Kč [i]Jeř. - cca 3 tis. Zrcadlo 2 tis sloupek a práce - 10000 Kč je nadhodnoceno - Může financovat OSMI

15 [b]oprava ulice Lhotecká a výstavba chodníku ve Stříbrné Lhotě
300 000,00 Kč
 
16 3 odpadkové koše na psí exkrementy ve Stříbrné Lhotě 15 000,00 Kč p. Digrin - město rozmisťuje tyto koše běžně všude, stačí říct - tzn. financováno z rozpočtu měst
17 přepis záznamů z jednání zastupitelstva 12 000,00 Kč

18 stojan na kola na náměstí - 70 000,00 Kč [i]info od účastníků prezentace - Tento stojan si autor představuje někde uprostřed či dole na náměstí, nejlépe v okolí Policie ČR.


Orientačně projekty které je možné podpořit součet

DROBNÉ PROJEKTY K PODPOŘE 296 730,00 Kč orientačně

Velký projekt chodníky a komunikace SL - dokumentace 300 000,00 KčPrůběžné pořadí v hlasování okolo 18 hodniny 18.6 2017
Číslo pro. Název projektu Počet %
2 Protihluková stěna na D4 - nerealizovatelné 34%
3 Dětská cyklistická dráha Za Rybníky 22%
5 Cyklistická a in-line dráha na Pivovárce - nerealizovatelné 21%
14 Jezdíme v Dolíkách na odrážedle / kole - nerealizovatelné 13%
6 Ochrana obyvatel před nebezpečnými látkami 3%
15 Oprava ulice Lhotecká, výstavba chodníku 3%
8 Úprava povrchu ulice Skalecká - nerealizovatelné 2%
9 Rymaně současná i zmizelá 1%
1 Postavení retardéru - nerealizovatelné 0%
4 Florbalové mantinely 0%
7 Sousedské posezení v zeleni 0%
10 Přejmenování bezejmenné ulice ve Stříbrné Lhotě 0%
11 Rekonstrukce vpusti ve Stříbrné Lhotě 0%
12 Dopravní zrcadlo ve Stříbrné Lhotě 0%
13 Zřízení stojanů na kola na náměstí a oprava školního hřiště 0%
16 Odpadkové koše na psí exkrementy ve Stříbrné Lhotě 0%
17 Přepis záznamů z jednání zastupitelstva 0%
18 Stojan na kola na náměstí (uprostřed) 0%


Nerealizovatelné - vychází z komentářů p. Digrina a p. Řehoře při veřejné prezentaci projektů 15.6. 2017
PavelJeřábek
 
Příspěvky: 63
Registrován: ned 03. bře 2013 11:28:24

Zpět na Podněty

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron